หัวข้อ รายละเอียด
กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ จัดอบรม หลักสูตร " การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางสอบเทียบ (ZOOM) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ( ระยะเวลา 1 วัน ) ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท
ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์กำหนด สามารถสมัครได้ที่ https://blpd.dss.go.th/registeronline/
กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม” วันที่ 7 – 9 กันยายน 2565 ( ระยะเวลา 3 วัน )
ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครฟรีไม่มีค่ใช้จ่ายและผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์กำหนด สามารถสมัครได้ที่ Form ที่นี่
หรือสแกน QR code ด้านล่าง
กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ จัดอบรม หลักสูตร " การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene Practices หรือ GHPs) (ZOOM) วันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 ( ระยะเวลา 2 วัน ) ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM) สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์กำหนด สามารถสมัครได้ที่ Form ที่นี่
หรือสแกน QR code ด้านล่าง