หน้าแรก พศ. สาร เดือน สิงหาคม 2560
พศ. สาร เดือน สิงหาคม 2560

BLPD Newsletter Cover

อ่านแบบ E-book
Download BLPD Newsletter (PDF)Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Science Update : Microsoft Word เพิ่มฟีเจอร์ Read Aloud เพื่อช่วยผู้ป่วยที่บกพร่องด้านการอ่าน (Dyslexia) ลัดดาวัลย์ เยียดยัด 31
2 BLPD Article : นอนหลับให้เพียงพอ ชะลออัลไซเมอร์ จุฑามาศ ภูมิภาค 38
3 ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่อสังคม (Social media) เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 อารีย์ คชฤทธิ์ 33
4 @BLPD บรรณาธิการ 40
5 Q&A : การจัดการความเสี่ยงจากกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประกอบด้วยอะไรบ้าง นพเก้า เอกอุ่น 34
6 Thailand 4.0 in ASEAN : แนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมผู้สูงอายุ นวพร เลิศธาราธัต 47
7 แนะนำหลักสูตร : แผนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2561 วรรณทิพย์ เติมมหาวงษ์ 37
 


link to elearning dssPC ISO/IEC17024