หน้าแรก เกร็ดความรู้ ความปลอดภัยจากสารเคมี เรื่องเล่า ... จากการเดินทางเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เรื่องเล่า ... จากการเดินทางเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

E-mail Print PDF
( 1 Vote )

Image

กองบรรณาธิการ

      มีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหลายๆ แห่ง เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์จากการทำงานจริง เลยอยากมาเล่าข้อสังเกตที่พบเห็นที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ทำงานในห้อง Lab เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

Image

           เพื่อป้องกันความปลอดภัยจากการหก/หล่น/อุบัติเหตุจากการใช้สารเคมีในห้อง Lab มาตรการหนึ่งคือ (0) การใส่รองเท้าที่ปิดด้านหน้า/หลังของเท้า หรือปิดตั่งแต่นิ้วเท้าไปจนถึงส้นเท้า แต่ห้อง Lab (เมืองไทย) ต้องยอมรับจริงๆ ว่า ถึงแม้จะได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ผู้ปฏิบัติงานก็ยังใส่รองเท้าแตะปฏิบัติงาน น่าเสียดายที่ห้อง Lab ไทย (หลายๆ แห่ง) ยังไม่เห็นความสำคัญของความปลอดภัยของการทำงานกับสารเคมี ยังปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้ และที่พบเห็นบางแห่งคือ ผู้ปฏิบัติงานใส่รองเท้าแตะพร้อมถุงเท้า ซึ่งมาตรการอีกข้อหนึ่งของการป้องกันคือ (1) รองเท้าที่ใส่ไม่ควรเป็นรองเท้าที่มีรูเปิดหรือรองเท้าที่เป็นผ้า ไม่ว่าจะเป็นผ้าใบ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าม้ง และอื่นๆ เพราะผ้าทอหรือถักจะมีช่องว่างที่ไม่สามารถป้องการการสัมผัสสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉินได้ ห้อง Lab ต่างประเทศจะไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะ (+/- ถุงเท้า) มาทำงาน หัวหน้า/ผู้ดูแล/ผู้คุม/อาจารย์ จะไม่ให้มีการปฏิบัติงานหากผู้ปฏิบัติงานในห้อง Lab ใส่มา เพราะหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ขึ้นแล้ว บุคลากรเหล่านี้จะมีความผิดเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย

Image

Image

รองเท้าช่วยชีวิต! รองเท้าที่ใส่ขณะที่ขวด Acetonitrile 4 L แตกและหกใส่เท้า รองเท้าข้างซ้ายที่สัมผัสสารปริมาณมากจะมีหนังที่บางกว่าอีกข้างหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด หากว่าใส่รองเท้าแตะปฏิบัติงาน คงสัมผัสสารนี้เข้าเต็มๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการระคาย การซึมเข้าสู่ผิวหนังจะเป็นอันตรายต่อผิวหนัง อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ การรักษาต้องใช้เวลานานและอาจมีอาการอักเสบเรื้อรังได้

 

Image

         ตอนเดินเข้าไป ผู้นำทัวร์ให้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ได้แก่เสื้อกาวน์และรองเท้าแตะให้ใส่ ตรงนี้รองเท้าแตะ (ยัง) ไม่ใช่ปัญหาเพราะไม่ได้เดินเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติการ แต่เยี่ยมชมจากทางเดินระหว่างห้อง Lab 2 ด้าน และสามารถเห็นห้อง Lab และการปฏิบัติงานผ่านกระจกได้ทั้งด้านซ้ายและขวา แต่พอเดินเข้าไป สังเกตเห็นว่านอกจากจะมีกระจกสองฝั่งแล้วยังมีประตูที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เดินเข้าออกเพื่อผ่านผู้เยี่ยมชมได้ และประตูก็ปิดไม่สนิท (ยังไม่ได้บอกว่า ห้อง Lab ที่เยี่ยมชมเป็นห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา หรือห้อง Lab ด้านเชื้อต่างๆ) ผู้เยี่ยมชมอาจได้รับเชื้อหากเชื้ออันตรายแพร่กระจาย นอกจากนี้ มีผู้ปฏิบัติงานที่ใส่ PPE ครบพอสมควร (หมวก เสื้อ ถุงมือ) เดินนำเครื่องแก้วที่ใช้แล้วผ่านเส้นทางนั้นเพื่อนำไปอบนึ่งฆ่าเชื้อ ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบด้านหลังว่า “... ที่ทำงานเรา ปิดประตูสนิท ไม่ให้มีการผ่านเข้าออกในทางเดินทางของ visitor …” ซึ่งเป็น (2)มาตรการหนึ่งสำหรับการออกแบบห้องปฏิบัติการที่ทำงานกับเชื้อที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อสุขภาพ

        ในกรณีที่ต้องการให้มีเส้นทางสำหรับเยี่ยมชม เส้นทางดังกล่าวจะต้องจัดโดยให้ผู้เยี่ยมชมปลอดภัยและไม่มีโอกาสสัมผัสสารใดๆ จากห้องปฏิบัติการ เคยมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้อง Lab ตรวจเชื้อที่สร้างให้ทางเดิน visitor มีทางเข้าออกเพียงสองทาง ด้านซ้ายและขวาเป็นกระจกที่ใช้ชมห้อง Lab ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินผ่านทางเดินของ visitor แต่จะมีประตูด้านหลังสำหรับเข้า-ออก ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการออกแบบห้อง Lab dioxin เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้าเยี่ยมชม


         ก็นำมาเล่าสู่กันฟัง เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการเดินทางครั้งนี้ และครั้งนี้ก็ได้ค้นพบห้องปฏิบัติการที่มีการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม ไว้มีโอกาสจะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป ...

 


link to elearning dssPC ISO/IEC17024