หน้าแรก เกร็ดความรู้ ความปลอดภัยจากสารเคมี ข่าวล่า ... What happened? เมื่อก๊าซคลอรีนรั่ว 7 มิ.ย. 53 !

ข่าวล่า ... What happened? เมื่อก๊าซคลอรีนรั่ว 7 มิ.ย. 53 !

E-mail Print PDF
( 0 Votes )

!!! Danger !!! อันตรายจากสารเคมี
ข่าวล่า ... What happened? เมื่อก๊าซคลอรีนรั่ว 7 มิ.ย. 53 !

... แน่นอนที่สุดว่า ... ทุกคนต้องเคยได้ยินเรื่องของสารคลอรีนในน้ำประปา คลอรีนที่ละลายในน้ำประปาหรือสระว่ายน้ำเป็นสารฆ่าเชื้อ เราจะได้กลิ่นคลอรีนจากน้ำเมื่อคลอรีนมีปริมาณ 2-5 ppm น้ำประปาที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีคลอรีนอยู่ในระดับต่ำ 0.1-1 ppm แต่สระว่ายน้ำอาจมีความเข้มข้นคลอรีนสูงถึง 10 ppm เราจึงได้กลิ่นคลอรีนที่ค่อนข้างแรง เมื่อคลอรีนเติมลงในน้ำปริมาณน้อยสามารถช่วยทำลายเชื้อโรคต่างๆ ในน้ำได้ แต่ไม่ ทำลาย หรือเป็น อันตราย ต่อมนุษย์ ... ส่วนกรณีที่ก๊าซคลอรีนที่รั่วไหลที่มาบตาพุด ... จัดเป็นอันตราย (ระดับสูง) ต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ ก๊าซคลอรีน หรือ Cl2 จัดเป็นก๊าซกัดกร่อน (ตามการจำแนกประเภทของสารอันตราย) เป็นก๊าซอันตรายที่สามารถนำมาเป็นอาวุธ เข่นฆ่าทำลายมวลมนุษย์ ก๊าซคลอรีนเป็นก๊าซชนิดแรกที่กองทัพเยอรมันนำมาใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1


... เมื่อ สูดดมก๊าซคลอรีนเข้าไป ... ปริมาณน้อย จะระคายเคืองตั่งแต่เยื่อโพรงจมูก คอ หลอดลม ทางเดินหายใจ อาการที่สังเกตได้ คือ ไอ หายใจติดขัด เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ อาเจียน ถ้าสูดดมเข้าไปปริมาณมากๆ เช่น สูดคลอรีนที่ความเข้มข้น 1000 ppm เข้าปอด 2-3 ครั้ง จะทำให้หมดสติและอาจถึงตายได้
... เมื่อ สัมผัสกับผิวหนัง/ตา ... ปริมาณมาก เกิดอาการระคายเคือง (ไหม้ แสบ แดง) อย่างรุนแรง ทำลายเนื้อเยื่อ

... หลายปีมาแล้ว... ในโรงงานผลิตกระดาษซึ่งใช้คลอรีนในการฟอกกระดาษ ให้กระดาษขาว เกิดเหตุถังบรรจุคลอรีนเกิดการรั่วไหล โชคดีที่พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างดี จึงสามารถแก้ไขเหตุการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ จึงทำให้ไม่มีผู้ได้รับอันตรายรุนแรง .....สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อได้รับก๊าซคลอรีน คือ การป้องกันตัวเองด้วยอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง (Personal Protective Equipment: PPE) ในกรณีนี้เป็นชุดคลุมเต็มตัวพร้อมทั้งหน้ากากป้องกันทางเดินหายใจ แล้วใช้ถังดับเพลิงชนิดบรรจุโฟมฉีดเพื่อป้องกันการลุกลาม หากไม่มีหน้ากากป้องกัน ควรอพยพผู้คนออกไปสู่ที่อากาศบริสุทธิ์  หากผิวหนังสัมผัสคลอรีนปริมาณน้อย ให้ล้างด้วยน้ำเปล่าปริมาณมากๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที หากสัมผัสปริมาณมาก ให้ล้างน้ำปริมาณมาก แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ขนาดว่าป้องกันแล้วอย่างดี พนักงานในที่เกิดเหตุยังรายงานว่า มีอาการเจ็บแสบในจมูก คอ และผิวหนัง

... การรั่วไหลที่มาบตาพุดครั้งนี้ (วันที่ 7 มิถุนายน 2553) มีผู้ได้รับไอระเหยของคลอรีน เข้ารับการรักษาใน รพ. มากกว่า 200 คน ซ้ารอยเหตุการณ์ที่เคยเกิด เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2551  ยังงั้ยก็ขออย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเลย สาธุ...

ดร. ปอ / ดร. มด

อ้างอิง
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chlorine.pdf
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=345249

Last Updated on Thursday, 15 March 2012 13:23  


link to elearning dssPC ISO/IEC17024