หน้าแรก พศ. สาร เดือน สิงหาคม 2560 Science Update : Microsoft Word เพิ่มฟีเจอร์ Read Aloud เพื่อช่วยผู้ป่วยที่บกพร่องด้านการอ่าน (Dyslexia)

Science Update : Microsoft Word เพิ่มฟีเจอร์ Read Aloud เพื่อช่วยผู้ป่วยที่บกพร่องด้านการอ่าน (Dyslexia)

E-mail Print PDF
( 0 Votes )
Science Update
Last Updated on Friday, 25 August 2017 15:19  


link to elearning dssPC ISO/IEC17024