ฝึกอบรมด้าน ว&ท
Science Training
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
Image
รับรองความสามารถบุคลากร
Image

แผนฝึกอบรมประจำปี 2563

พฤศจิกายน 2562

ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ค่าลงทะเบียน วันที่
1. C007 การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร
30
3,000
5-6
เลื่อนเป็น
19-20
2. Q005 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี
40
3,000
7-8
3. Q003 การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ
30
3,000
13-14
4. Q010 ความสอบกลับได้ของการวัด
40
1,500
14
5. S002 การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย
40
3,000
19-20
6. Q007 การจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
40
3,000
21-22
7. Q002 การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี
40
3,000
26-27

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453 อีเมล : ppd_blpd@dss.go.th

Image Image
Image
"หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักฯเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนักฯ"


BLPD NEWSLETTER

พศ.สาร เดือน ตุลาคม 2562
อ่านบทความ

พศ.สาร เดือน กันยายน 2562
อ่านบทความ

พศ.สาร เดือน สิงหาคม 2562
อ่านบทความ

พศ.สาร เดือน กรกฎาคม 2562
อ่านบทความ

อ่านทั้งหมด


SERVICES


Image
Image
Image

Image
Image