เลื่อนจัดฝึกอบรม ระยะสั้น

E-mail Print PDF

เรียน ผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม

พศ. ขอเลื่อนฝึกอบรม หลักสูตร

- การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก

จากวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็น วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 

เลื่อนจัดฝึกอบรม

E-mail Print PDF

เรียน ผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม

พศ. ขอเลื่อนฝึกอบรม หลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ)

- Safety for Chemical Laboratories

จากวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็น วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560

- Disposal of Hazardous Waste Management

จากวันที่ 27-28 เมษายน 2560 เป็น วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร 0 2201 7435,7449 ,โทรสาร 0 2201 7461  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
website : http://blpd.dss.go.th/eng Last Updated on Monday, 20 March 2017 09:45
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

E-mail Print PDF

มีนาคม 2560

รหัสหลักสูตรวันที่ค่าลงทะเบียน (บาท)จำนวน (คน)
C004 การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ 7-8 3,000 30
C011 การใช้และการสอบเทียบ piston pipette 14-15 3,000 30
Q008 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 14-15 3,000 40
M009 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง 16-17 4,000 30
B013 การตรวจประเมินภายในเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี 21-22 3,000 30
B014 มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และการบริหารจัดการ PPE อย่างมีประสิทธิภาพ 28 1,500 30
C006การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ29-303,000 30ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เมษายน 2560

รหัสหลักสูตรวันที่ค่าลงทะเบียน (บาท)จำนวน (คน)
Q005 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี 4-5 3,000 30
Q001 สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 24-25 3,000 30ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

พฤษภาคม 2560

รหัสหลักสูตรวันที่ค่าลงทะเบียน (บาท)จำนวน (คน)
C003 ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี 16-17 3,000 30
Q002 การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี 30-31 3,000 30ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

มิถุนายน 2560

รหัสหลักสูตรวันที่ค่าลงทะเบียน (บาท)จำนวน (คน)
C013 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 8-9 3,000 30ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

กรกฎาคม 2560

รหัสหลักสูตรวันที่ค่าลงทะเบียน (บาท)จำนวน (คน)
Q003 การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 13-14 3,000 30ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Friday, 24 February 2017 17:10
 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 2560

E-mail Print PDF

Training Courses for the Capacity Building on Safer Handling of Chemicals (English Version)
Training Registrationenglishcourse plan PDF

Training Courses Number of Participant Registration fee Month (2017)
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep.
1.Safety for Chemical Laboratories 15 5,00025-262.Designing and Remodeling for Safer Chemical Laboratories 15 5,000

15-16

3.Disposal of Hazardous Waste Management 15 5,000

24-25

4.Internal Audits for Safety of Chemical Laboratory 15 5,00017-185.Control and Management of Hazardous Chemicals 15 5,000
1-2


6.Chemical Risk analysis for Laboratories 15 5,000
27-28


7.Emergency Responses for Chemicals 15 2,500

6

8.Personal Protective Equipment Standard and Effective Management 15 2,500

13

9.GHS (Globally Harmonized System of Classification and labelling of Chemicals) 15 5,000


3-4
10.Laboratories Safety Officer 15 5,000


24-25

Fee :   1-day 2,500 Baht ,  2-day 5,000 Baht

Contact  us for more information 
Tel:  +66 2201 7435, +66 2201 7449
Fax : +66 2201 7461
email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

วศ. ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17024

E-mail Print PDF

"กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) :
หน่วยรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 รายแรกของประเทศไทย"

เลขที่ M1501/001

ISO/IEC 17024

ใบรับรองฉบับ ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ

Last Updated on Friday, 14 October 2016 15:57
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 2

Who's Online

We have 11 guests online


ISO 9001:2015 


ISO/IEC 17024


Policy ISO9001


"หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก"

BLPD TRAINING

blpd-plan
Training Registration-En
English training courses
register
check registration

e-learning


link to elearning dssPC ISO/IEC17024