ฝึกอบรมด้าน ว&ท
Science Training
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
Image
รับรองความสามารถบุคลากร
Image

แผนฝึกอบรมประจำปี 2563

ตุลาคม 2562

ลำดับ รหัส หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ค่าลงทะเบียน วันที่
1. Q001 สถิติสําหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ
40
3,000
21-22
2. Q004 ข้อกําหนด ISO/IEC 17025 : 2017
40
3,000
28-29
3. S001 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
40
3,000
30-31

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453 อีเมล : ppd_blpd@dss.go.th

Image Image
Image
"หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักฯเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนักฯ"


BLPD NEWSLETTER

พศ.สาร เดือน กันยายน 2562
อ่านบทความ

พศ.สาร เดือน สิงหาคม 2562
อ่านบทความ

พศ.สาร เดือน กรกฎาคม 2562
อ่านบทความ

พศ.สาร เดือน มิถุนายน 2562
อ่านบทความ

อ่านทั้งหมด


SERVICES


Image
Image
Image

Image
Image