ข่าวประชาสัมพันธ์

E-mail Print PDF

หลักสูตรใหม่ ภาคภาษาไทย

 

- แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

  อบรมวันที่ 20 เมษายน 2559 

- การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
  อบรมระหว่างวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2559 

- การใช้ Root Cause Analysis (RCA) ในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
  อบรมวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 

- ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
  อบรมระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 


ลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เลื่อนฝึกอบรม

- M003: แนวทางปฏิบัติสำหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร

จากวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 เป็น วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559

- M006: การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ

จากวันที่ 27-29 เมษายน 2559 เป็น วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559

- T010: การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN)

จากวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 เป็น วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ข่าวฝึกอบรม

แจ้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตร การสอบเทียบไมโครปิเปต
เพื่อให้ชื่อหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 8655-6 : 2002 จึงขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
"การใช้และการสอบเทียบ piston pipette" โดยยังคงจัดฝึกอบรมตามวันและเวลาเดิม คือ
วันที่ 21-22 เมษายน 2559


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Tuesday, 19 April 2016 09:20
 
 

แผนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 รายเดือน

E-mail Print PDF

เมษายน 2559

เดือน เมษายน 2559

หลักสูตร

วันที่

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรม

B003

เทคนิคการเตรียมสารละลาย

07 - 08

3,000

30

M005

ความไม่แน่นอนของการวัดทางจุลชีววิทยา

07 - 08

3,000

25

C011

การใช้และการสอบเทียบ piston pipette (การสอบเทียบไมโครปิเปต)

21 - 22

3,000

30

C003

ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี

21 - 22

3,000

30

B004

การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

26 - 27

3,000

30

พฤษภาคม 2559

เดือน พฤษภาคม 2559

หลักสูตร

วันที่

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรม

Q001

สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

03 - 04

3,000

40

M003

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร

03 - 04

3,000

30

T009

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (TS TDS SS ไขมันและน้ำมัน)

17 - 18

3,000

30

I004

การใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

24 - 27

4,500

30

M006

การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ

25 - 27

4,500

25

B007

การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย

30 - 31

3,000

30

มิถุนายน 2559

เดือน มิถุนายน 2559

หลักสูตร

วันที่

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรม

Q004

ข้อกำหนด ISO/IEC 17025

01 - 02

3,000

40

T011

เทคนิคการจัดเตรียมตัวอย่างดินและน้ำสำหรับการวิเคราะห์

07 - 08

3,000

30

Q010

ความสอบกลับได้ของการวัด

09

1,500

30

M007

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางจุลชีววิทยา

09 - 10

3,000

25

Q003

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

14 - 15

3,000

20

B005

เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องแก้ววัดปริมาตร

17

1,500

30

Q002

การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี

21 - 22

3,000

35

M009

การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง

23 - 24

4,000

25

กรกฎาคม 2559

เดือน กรกฎาคม 2559

หลักสูตร

วันที่

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรม

C012

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางสอบเทียบ

04

1,500

30

Q011

การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025

05

1,500

30


การใช้ Root Cause Analysis (RCA) ในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

07

1,500

30

B008

เทคนิคการใช้และการดูแลรักษาพีเอชมิเตอร์

08

1,500

30

M011

ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ

08

1,500

30

I002

การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

12-15

4,500

30

B006

การกำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ

13 - 14

3,000

30


ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043

26 - 27

3,000

30

T010การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN)27-283,00030

สิงหาคม 2559

เดือน สิงหาคม 2559

หลักสูตร

วันที่

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรม

I005

การใช้ GC/MS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

02 - 05

4,500

30

T012

เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นในอากาศ

09 - 10

3,000

30

C006

การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

18 - 19

3,000

30

Q006

ความสมเหตุสมผลของการวัดสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี

22 - 26

6,000

30

ลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Tuesday, 19 April 2016 09:20
 

วศ. ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17024

E-mail Print PDF

"กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) :
หน่วยรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 รายแรกของประเทศไทย"

เลขที่ M1501/001

ISO/IEC 17024

ใบรับรองฉบับ ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ

Last Updated on Wednesday, 18 November 2015 10:28
 

การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

E-mail Print PDF

แนะนำหลักสูตรใหม่ ในรูปแบบ M-learning

e-learningcourse

1. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)
2. การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
3. การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction (SPE)

สนใจลงทะเบียนอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://www.e-learning.dss.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2201 7494,7438 อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last Updated on Monday, 14 December 2015 08:51
 

Who's Online

We have 2 guests online

ราคาน้ำมันวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday106
mod_vvisit_counterYesterday673
mod_vvisit_counterThis week3684
mod_vvisit_counterLast week4304
mod_vvisit_counterThis month22030
mod_vvisit_counterLast month31017
mod_vvisit_counterAll days1315653
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2555
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval


"หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก"

BLPD TRAINING

Training Registration-En
English training courses

register
check registration
e-learning


link to elearning dssPC ISO/IEC17024