หน้าแรก พศ. สาร เดือน ตุลาคม 2558
พศ. สาร เดือน ตุลาคม 2558

BLPD Newsletter Cover

อ่านแบบ E-book Download BLPD Newsletter (PDF)


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 @BLPD บรรณาธิการ 118
2 BLPD Corner :ทคนิคการใช้งาน MS Word 2010การกำหนดเอกสารให้แสดงทั้งแนวตั้งและแนวนอน ลัดดาวัลย์ เยี่ยดยัด 124
3 BLPD Article:1 เพิ่มคุณค่าให้กับแก้วกาแฟของคุณด้วย 10 superfoods จุฑามาศ ภูมิภาค 132
4 เปิดประตูสู่อาเซียน : 2 ขับรถเที่ยวอาเซียนไม่ยุ่งยาก...อย่างที่คิด วิจิตรา พลเยี่ยม 125
5 แนะนำหลักสูตร: หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) นวพร เลิศธาราธัต 118
6 Science Update: การพัฒนา เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis อารีย์ คชฤทธิ์ 331
7 Q&A : ากไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรของการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในเวลาที่กำหนด ดลยา สุขปิติ 129
 

link to elearning dssPC ISO/IEC17024