หน้าแรก
พศ. สาร เดือน ตุลาคม 2558

BLPD Newsletter Cover

อ่านแบบ E-book Download BLPD Newsletter (PDF)


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 @BLPD บรรณาธิการ 131
2 BLPD Corner :ทคนิคการใช้งาน MS Word 2010การกำหนดเอกสารให้แสดงทั้งแนวตั้งและแนวนอน ลัดดาวัลย์ เยี่ยดยัด 139
3 BLPD Article:1 เพิ่มคุณค่าให้กับแก้วกาแฟของคุณด้วย 10 superfoods จุฑามาศ ภูมิภาค 150
4 เปิดประตูสู่อาเซียน : 2 ขับรถเที่ยวอาเซียนไม่ยุ่งยาก...อย่างที่คิด วิจิตรา พลเยี่ยม 141
5 แนะนำหลักสูตร: หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) นวพร เลิศธาราธัต 130
6 Science Update: การพัฒนา เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis อารีย์ คชฤทธิ์ 354
7 Q&A : ากไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรของการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในเวลาที่กำหนด ดลยา สุขปิติ 146
 


link to elearning dssPC ISO/IEC17024