หน้าแรก อ่านฉบับย้อนหลัง พศ.สาร เดือน เมษายน 2555
พศ.สาร เดือน เมษายน 2555

blpd newsletter vol.45

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 แนะนำหลักสูตร : เทคนิคการวิเคราะห์แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร ชุติมา วิไลพันธ์ 1425
2 เปิดประตูสู่อาเซียน : ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน ตอนที่ 1 นวพร เลิศธาราทัต 11509
3 คำถามจากผู้เข้าอบรม : ตุ้มน้ำหนัก จิตตกานต์ อินเที่ยง 1235
4 BLPD Article : วิธีการทางสถิติสำหรับการเปรียบเทียบวิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตอนที่ 2 อุมาพร สุขม่วง 1569
5 Science Update : การนำเทคโนโลยีไบโอเมตริก (Biometric) มาใช้ในปัจจุบัน นวพร เลิศธาราทัต 1500
6 BLPD Corner: การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดร.ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม 1279
 


link to elearning dssPC ISO/IEC17024