หน้าแรก พศ. สาร เดือน ตุลาคม 2560
พศ. สาร เดือน ตุลาคม 2560

BLPD Newsletter Cover

อ่านแบบ E-book
Download BLPD Newsletter (PDF)Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 Q&A : ขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ E-learning ดลยา สุขปิติ 84
2 Science Update : นักวิจัยอเมริกันพัฒนแอพพลิเคชั่นวินิจฉัยสมองกระทบกระเทือนในสนามกีฬา) อารีย์ คชฤทธิ์ 59
3 Thailand 4.0 in ASEAN :ประเทศไทยกับการเป็น Medical Hub ของอาเซียน วรรณทิพย์ เติมมหาวงษ์ 92
4 BLPD Article : การจับภาพหน้าจอในโปรแกรมสำนักงาน ลัดดาวัลย์ เยียดยัด 80
5 @BLPD บรรณาธิการ 86
6 แนะนำหลักสูตร: e-learning การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยา นวพร เลิศธาราธัต 79
 


link to elearning dssPC ISO/IEC17024