ไนโตรซามีนในเครื่องสำอาง

E-mail Print PDF
( 0 Votes )

ไนโตรซามีนในเครื่องสำอาง

ปวีณา  เครือนิล

         ไนโตรซามีน (nitrosamines) เป็นสารที่พบในธรรมชาติ รวมถึงในเคมีภัณฑ์หลายชนิด เช่น ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ยาสูบ โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะสัมผัสกับสารประเภทนี้มีสูงมาก โดยเฉพาะจากการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการสูบบุหรี่ ไนโตรซามีนอาจเป็นสารก่อมะเร็ง จากการศึกษาการเกิดมะเร็งโดยการทดลองในสัตว์ พบข้อมูลยืนยันว่า ไนโตรซามีนเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งไต และมะเร็งปอด แต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการสรุปว่าทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

 

<<Download เอกสารฉบับเต็ม>>

Last Updated on Tuesday, 27 December 2011 18:22  


link to elearning dssPC ISO/IEC17024