หน้าแรก เกร็ดความรู้ ความปลอดภัยจากสารเคมี อุบัติภัยจากโคบอลต์ – 60 ในประเทศไทย

อุบัติภัยจากโคบอลต์ – 60 ในประเทศไทย

E-mail Print PDF
( 1 Vote )

อุบัติภัยจากโคบอลต์ – 60 ในประเทศไทย

         จากข่าวใหญ่ทางหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีผู้ขโมยวัสดุห่อหุ้มสารกัมมันตรังสี โคบอลต์–60 ออกมาขายเป็นเศษเหล็กที่ร้านรับซื้อของเก่า ทั้งผู้ขายและผู้รับซื้อ โดยรู้เท่าไม่ถึงการ ว่าพวกเขากํ าลังเป็นผู้ปลดปล่อยพิษร้ายของกัมมันตรังสีที่ถูกจองจำอยู่ในแท่งโลหะเหล่านั้น สิ่งที่ตามมาคืออาการป่วยจากการได้รับรังสี ด้วยปริมาณรังสีที่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน ตามเวลาและความเข้มของปริมาณรังสีที่สัมผัส รวมทั้งการแพร่กระจายของกัมมันตรังสีด้วยความโกลาหลขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา

 

<<Download เอกสารฉบับเต็ม>>

Last Updated on Tuesday, 27 December 2011 18:22  


link to elearning dssPC ISO/IEC17024