หน้าแรก เกร็ดความรู้ ความปลอดภัยจากสารเคมี ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

E-mail Print PDF
( 2 Votes )

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

                การจัดการเกี่ยวกับสถานที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณทดสอบตัวอย่างไม่มีผลต่อการทดสอบ และเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการแยกพื้นที่ต่างๆ โดยแยกบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบตัวอย่างออกจากบริเวณอื่นๆ ได้แก่ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำ ห้องล้างและทำความสะอาด สำนักงาน ห้องเก็บของ และห้องพัก สำหรับบริเวณที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างและการทดสอบนั้นควรแยกพื้นที่ต่างๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน ได้แก่ บริเวณรับและเก็บตัวอย่าง บริเวณที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง บริเวณที่ใช้สำหรับทดสอบตัวอย่าง บริเวณที่ใช้สำหรับทดสอบจุลินทรีย์ก่อโรค บริเวณที่ใช้ในการเก็บเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง บริเวณที่ใช้สำหรับเตรียมและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และเครื่องมือ บริเวณสำหรับเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี บริเวณทดสอบตัวอย่างปลอดเชื้อ บริเวณล้างและทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ บริเวณที่ใช้ในการเก็บสารเคมีอันตราย ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาจะต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

{mosimage}

 


link to elearning dssPC ISO/IEC17024