หน้าแรก คำศัพท์น่ารู้

ภาษาอังกฤษน่ารู้

E-mail Print PDF
( 2 Votes )

 

CoP : BLPD English Club
Vocabulary of the Week
1|2|3|4|5|6|7

A
Alcoholic (n.)                                         คนที่ติดสุราแบบควบคุมไม่ได้ ตัวอย่างการใช้ เช่น 
                                                             “ I’m an alcoholic. ” – แปลว่า ฉันเป็นพวกติดสุรา

B
Be such a plank                                    
เป็นสำนวน มีความหมายว่า “โง่” หรือ “ซื่อบื้อ” ถึงจะฟังดูเป็นแง่ลบ 
                                                            
แต่ใช้หยอกล้อในกลุ่มเพื่อนๆ ไม่ทำให้ผู้ฟังเจ็บช้ำน้ำใจจนเลิกคบ
                                                             หรือผูกใจเจ็บต่อกัน

Blamestorming (n.)                                เป็นวิธีการที่จะหาคนผิดในกรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในกระบวนการ 
                                                             และไม่มีใครยินดีจะยอมรับผิด ใช้ในการประชุมของผู้ร่วมงาน เป็นคำที่
                                                             พัฒนามาจาก brainstorming

Bullheaded (adj.)                                    เป็นคำที่บอกคุณลักษณะของพวกดื้อแบบใจแคบ ทำตามความต้องการ
                                                              ของตนเองโดยไม่นึกถึงผู้อื่น

C
Cock                                                       
ไก่ตัวผู้

Cockerel                                                 ไก่ตัวผู้ที่อายุน้อยกว่า 1 ขวบ

Cockpit                                                    ส่วนบังคับการของนักบิน หรือ ที่นั่งของคนขับรถที่เจ๋งๆ เช่น รถแข่ง
                                                                  Formula One ( ร้าน ค๊อก-พิต ขายอุปกรณ์รถต่างๆ )

Cocktail                                                   เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสม ( สงสัยว่าทำไมไม่แปลว่า หางไก่ตัวผู้ )

Cockroach
                                             แมลงสาบ  roach ก็แปลว่า แมลงสาบ แตกต่างกันที่สายพันธุ์

Crackberry                                             เป็นอาการของการติดเทคโนโลยีอย่างหนักหน่วง เช่น ติดเช็คเมล์
                                                                  ติด BB ติด tweet คำนี้นิยามใหม่เกิดจากการที่ผู้คนคลั่ง Blackberry
                                                                  อย่างมาก

CVS                                                          Computer Vision Syndrome เป็นอาการที่เกิดจากการจ้องมองจอ 
                                                                  คอมพิวเตอร์ เป็นเวลานาน ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ ตาพร่า ปวดคอ
                                                                  เหนื่อยล้า ตาแห้ง/ระคายเคือง/ตึง หรือมีอาการหาจุดโฟกัสภาพได้ยาก

E
Enrage (v.)
                                             
ทำให้เกิดอารมณ์โกธร เคียดแค้น กระตุ้นให้โกรธ

G
Gaydar (n.)                                             
 เป็นความสามารถพิเศษของกลุ่มคนที่ชอบเพศเดียวกัน ที่สามารถ
                                                                  ระบุได้ว่าคนไหนเป็นเกย์ โดยสังเกตจากรูปลักษณ์ ท่าทาง คำพูด
                                                                  และอื่นๆ

Get messy (idiom)                                ไม่เป็นระเบียบ ออกแนวสกปรก ไม่ประณีต

I
Imprint                                                    
เป็นอาการของการ “รัก” อย่างสุดจะพรรณนาสามารถตายแทนได้
                                                                  ประมาณนั้น ประโยคนี้เป็นสิ่งที่ Bella ถาม Jacob ในหนัง
                                                                  Twilight Saga Eclip

Inception (n.)                                         การเริ่มต้นที่มีผลต่อการเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ตามมา เช่น Safety training 
                                                                 is a necessary inception to working in laboratory แปลว่า “ การฝึกอบรม
                                                                 ด้วยความปลอดภัยเป็นการเริ่มต้นที่มีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
                                                                 ในห้อง Lab ”

K
kiss someone’s ass                          เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ มีความหมายเช่นเดียวกับข้างบน แต่เป็นสำนวน
                                                                ที่ไม่สุภาพนัก การใช้ก็เช่น “You want me to kiss his ass. No way!” –
                                                                แปลว่า อยากให้ฉันไปประจบประแจงเหรอ ไม่มีทางซะล่ะ


kiss up to someone
                          
เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ ใช้ในอากัปกิริยาการประจบประแจง เช่น
                                                                “ Dullie is kissing up to that teacher again. I bet she will get 
                                                                good grade this semester. ” – แปลว่า ยัยดูลี่ประจบประแจงอาจารย์
                                                                อีกแล้ว เทอมนี้หล่อนคงได้เกรดเลิศแน่ๆ

L
Let the cat out of the bag (idiom)      การเปิดเผยความลับให้คนอื่นได้ล่วงรู้

M
Masochist (n)                                         นที่มีความสุขโดยการยอมให้คนอื่นทรมาน ทำให้ตัวเองเจ็บ ตัวอย่าง
                                                                  การใช้ เช่น “ Masochists like to be torture and hurt. ” – แปลว่า
                                                                  พวกมาโซคิสต์ชอบถูกทรมาน ชอบความเจ็บปวด

O
On cloud 9 (idiom)                                  สภาวะที่มีความสุขแบบสุดๆ ขั้น walking on air (idiom) หรือ
                                                                    เดินบนอากาศได้

R
Rant (n.)
                                                    การพูดหรือเขียนด้วยความโกธรแค้นหรือรุนแรง

S
Sadist (n.)                                               นที่มีความสุขโดยการทำให้คนอื่นเจ็บตัว เจ็บปวด ตัวอย่างการใช้
                                                                  เช่น “ Tom is a sadist. He likes to torture and hurt others. ” – แปลว่า 
                                                                  แมวทอมเป็นพวกซาดิสต์ ที่ชอบทรมานและทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด

Seventh heaven (idiom)                        ความหมายเหมือน On cloud 9

Shrink (n.)                                               เป็นศัพท์ slang หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา เช่น จิตแพทย์ 
                                                                  นักบำบัด เป็นต้น เช่น แคทเทอรีน ซีตา โจนส์ ในหนังเรื่อง 
                                                                  No Reservations ที่นายจ้างต้องให้เธอไปคุยกับจิตแพทย์ เพราะ
                                                                  คิดว่าเธอหลงใหลคลั่งไคล้ การทำอาหารอย่างมาก

W      
Walking on air (idiom)                         
ก็สุขสุดๆ เช่นกัน ถ้าได้รองเท้าที่ใส่แล้วเหมือนเดินบนอากาศได้ก็คงดี
Willful (adj.)                                             คนที่ willful เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองจนไม่คำนึงถึงผลเสียแม้ที่เกิดกับ
                                                                   ผู้อื่นและส่วนรวม พวกขาดวุฒิภาวะและการมีทิฐิมานะโดยไร้เหตุผล

 

 


link to elearning dssPC ISO/IEC17024