หน้าแรก พศ. สาร เดือน มีนาคม 2561 Q&A : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 17025 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้เกรด P แต่ไม่ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตรเนื่องจากเหตุใด?

Q&A : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 17025 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้เกรด P แต่ไม่ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตรเนื่องจากเหตุใด?

E-mail Print PDF
( 0 Votes )

2018-03-282018-03-28Q&A


Last Updated on Wednesday, 28 March 2018 11:43  


link to elearning dssPC ISO/IEC17024