หน้าแรก พศ. สาร เดือน กรกฏาคม 2560 Q&A :หากหน่วยงานเอกชนต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมที่หน่วยงานแบบ in-house training สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

Q&A :หากหน่วยงานเอกชนต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมที่หน่วยงานแบบ in-house training สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

E-mail Print PDF
( 0 Votes )

Q&A


Last Updated on Monday, 31 July 2017 14:16  


link to elearning dssPC ISO/IEC17024