หน้าแรก พศ. สาร เดือน ตุลาคม 2558 แนะนำหลักสูตร: หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)

แนะนำหลักสูตร: หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)

E-mail Print PDF
( 0 Votes )
Science Update
Last Updated on Friday, 30 October 2015 14:03  

link to elearning dssPC ISO/IEC17024