หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

E-mail Print PDF

อำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ(พศ.)

        1.บริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความสามารถของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        2.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Last Updated on Monday, 19 December 2011 22:52  


link to elearning dssPC ISO/IEC17024