หน้าแรก ผู้บริหารสำนักฯ นางสาวปัทมา นพรัตน์
นางสาวปัทมา นพรัตน์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กพ.)

Address:
75/7 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
10400

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 02-2017439
Fax: 02-2017461

 
Download information as a vCard
link to elearning dssPC ISO/IEC17024