หน้าแรก ผู้บริหารสำนักฯ นางอารีย์ คชฤทธิ์
นางอารีย์ คชฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (กอ.)

Address:
75/7 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
10400

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 02-2017495
Fax: 02-2017438

 
Download information as a vCard
link to elearning dssPC ISO/IEC17024