หน้าแรก ผู้บริหารสำนักฯ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

Contact
Address:
75/7 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
10400

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 02-2017443
Fax: 02-2017429

 
Download information as a vCard
link to elearning dssPC ISO/IEC17024