หน้าแรก รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Address:
75/7 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
10400

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 02-2017425
Fax: 02-2017429
http://blpd.dss.go.th

 
link to elearning dssPC ISO/IEC17024