ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

  

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  

 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 คลิกนี่เพื่ออ่าน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 กำหนดการประเมินสมรรถนะวันที่ 28 ก.ย. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 คลิกนี่เพื่ออ่าน ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ