วศ./ก.วิทย์ฯ ประชุมความร่วมมือ หน่วยงาน ANSI (American National Standards Institute) และ Workcred  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 

                  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับ Mr. Lane Hallenbeck, Vice President และ Dr. Vijay Krishna หน่วยงาน ANSI (American National Standards Institute) เเละ Dr. Roy Swift, Executive Director จากหน่วยงาน Workcred เพื่อหารือการรับรองความสามารถบุคลากรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 9.00 -12.00 น. ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
                   ทั้งนี้ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เดินทางไปเข้าร่วมและหารืองานรับรองบุคลากร ณ หน่วยงาน Inteleos เมื่อเวลา 13.00-16.00 น. โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารหน่วยงาน ณ รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่  75/7  ถนนพระรามที่ 6  ราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทร  0 2201 7000  โทรสาร  0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE