รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

หน่วยที่ 1  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 2  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

หน่วยที่ 3  ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด