วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

จังหวัดระนอง

 

 

       

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกดั้งเดิม  สำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกในโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ให้กับกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น  ตำบลหาดส้มแป้น  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  ในวันที่  29 – 30 มิถุนายน  2560  จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การทำต้นแบบซิลิโคน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกแต่งชนิดพอร์ซเลนโดยการทำต้นแบบซิลิโคน  เป็นการนำซิลิโคนมาทำเป็นต้นแบบแทนปูนปลาสเตอร์  เนื่องจากซิลิโคนมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเก็บรายละเอียดของลวดลายได้ชัดเจน  นอกจากนั้นแล้วยังทำให้ต้นแบบมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น  ส่วนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกแต่งชนิดพอร์ซเลน ใช้เนื้อดินพอร์ซเลนในการขึ้นรูป  เนื่องจากเนื้อดินพอร์ซเลนมีความขาวและความแข็งแรงสูง  สามารถขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อแบบได้  เหมาะกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบซับซ้อน ทำให้ได้รูปแบบที่มีความหลากหลาย  ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ   เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด  และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ พร้อมผลักดันให้กลุ่มฯยื่นขอ มผช. ต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------


ข่าว/ภาพ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th
Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.