วศ. / ก.วิทย์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน START UP THAILAND 2017

 

 

  

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน START UP THAILAND 2017 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้แถลงข่าวการจัดงาน START UP THAILAND 2017 ภายใต้แนวคิด “SCALE UP ASIA”  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

                  ในการจัดงานดังกล่าวเป็นแถลงข่าวถึงการดำเนินการของงาน START UP THAILAND 2017 ที่มีกำหนดจัดรวม 5 ครั้ง โดย 4 ครั้งแรกได้จัดใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดสงขลา ชลบุรี ขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยที่กลับมาปิดท้ายที่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วย concept ของงานปีนี้จะยกระดับงานสู่การเป็นแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเชื่อมโยง และส่งเสริมการเติบโตของ Start Up ในภูมิภาคเอเชียในการเป็นภูมิภาคชั้นนำในการพัฒนา Start Up โดยมีเป้าหมายคือประเทศไทยจะโตไปพร้อมกันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE