วศ. / ก.วิทย์ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงงาน Lanna Expo 2017

 

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  ในวาระเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) หน่วยงานสังกัด วท. ในงาน Lanna Expo 2017 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ / ข่าว: นางสาววิไลวรรณ สะตะมณี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE