วศ./ก.วิทย์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป จ.ลำพูน

 

  

   

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกดั้งเดิม สำนักเทคโนโลยีชุมชน ร่วมลงพื้นที่ ช่วยเหลือและ ให้คำปรึกษาเชิงลึก ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล ร่วมถึงวิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล กลุ่มปั้นซะป๊ะ ตำบาลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็นผู้ประกอบการ ของโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไป

------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE